Tình Yêu Người Lính

Tương truyền ở Củ Chi rằng nếu thấy chủ nhật mà tui ở lại trường thì là bình thường còn mà thấy ko có tui ở trường là chắc chắn tui đang đi báo ny ở lục quân

Hẹn anh vào một ngày áo anh không tiết , vai anh không cầu , đầu anh không mũ , người anh không quân phúc , ngày đó chúng ta bên nhau

Thanh Nhã ❤️ Phi Long

CAPPTION

Vì anh ấy là Quân Nhân – Nên em nguyện là người thứ ba sau Tổ Quốc♥️

When & Where

The Reception

The goddess Fashion, who through out all ages has waged war on the productions of the goldsmith

The Ceremony

The goddess Fashion, who through out all ages has waged war on the productions of the goldsmith

Wedding Party

The goddess Fashion, who through out all ages has waged war on the productions of the goldsmith

RSVP Form

Join us ar our wedding! We look forward to celebrating in person at a later date.

[contact-form-7 title=”Contact form 1″]